Contact

Uitgever en redactie-adres
Zwemkroniek.com
De Limiet 15d
4131 NR Vianen
Tel. 085-0475700
Redactie
Peter Bekkering, Nanda van Heteren, Jos van Kuijeren, Ingmar Kooman, Kees-Jan van Overbeeke en Marcel Tabbers.
E-mail:
Jos van Kuijeren: swimjos@zwemkroniek.com
Klantenservice: info@arko.nl
Adverteren: verkoop@arko.nl