Privacyverklaring

Privacy

zwemkroniek.com respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van de webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vragen niet meer informatie dan noodzakelijk is en gebruiken uw gegevens alleen om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. Voor alle overige zaken worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt wanneer u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze webshop te raadplegen, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met ons via ons contact formulier of u kunt bellen naar 085 - 04 75 700 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00)

Persoonlijke gegevens

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en deze uitsluitend aan derden die bij het uitvoeren van uw bestelling betrokken zijn ter beschikking stellen. Medewerkers van zwemkroniek.com en derden die door zwemkroniek.com worden ingeschakeld zijn verplicht uw privacy te respecteren en gaan vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om.

Waar gebruiken wij uw gegevens dan wel voor? Als u op zwemkroniek.com een bestelling plaatst, hebben we uw naam, naam van school, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betalingsgegevens nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Voordat u op zwemkroniek.com kunt bestellen moet u een account aanmaken. Hierdoor hoeft u bij een volgende bestelling niet opnieuw uw naam, naam van school, e-mailadres, afleveradres en telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het plaatsen van bestellingen en diensten waar u zich voor heeft aangemeld, zoals de Kenmerkmail.

Om bestellen bij zwemkroniek.com zo efficiënt en effectief mogelijk te maken slaan we persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking op uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij onze webshop personaliseren en kunt u online de status van bestellingen raadplegen. Creditcard,- en bankgegevens worden niet zodanig vastgelegd dat derden er misbruik van kunnen maken. Dankzij een beveiligde SSL verbinding worden alle betaalgegevens versleuteld verstuurd. Bank en/of creditcardgegevens zijn niet inzichtelijk voor Arko Uitgeverij, waardoor uw privacy te allen tijde gewaarborgd blijft.

Als u zich heeft ingeschreven voor de Kenmerkmail gebruiken we uw e-mailadres om u te informeren over interessante en educatieve acties en aanbiedingen. Als u dit niet langer op prijs stelt kunt u zich uitschrijven op onze webshop of via een link onderaan de nieuwsbrief.

Informatie over het gebruik van onze webshop, logboekgegevens en de feedback die wij van onze klanten en bezoekers krijgen, wordt gebruikt om onze webshop verder te ontwikkelen en verbeteren en ons productassortiment aan uw wensen aan te passen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. zwemkroniek.com gebruikt cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen. Hierdoor kunnen wij informatie over het gebruik van onze webshop verzamelen om deze te verbeteren en aan uw wensen aan te passen, zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. Sommige delen van de site, waaronder de webwinkel, functioneren niet naar behoren wanneer het gebruik van cookies is uitgeschakeld. U kunt er desgewenst voor kiezen de cookies na uw bezoek aan onze webshop te verwijderen. Als u meer informatie over cookies wilt weten kunt u dit hier lezen.

Mocht u nog vragen hebben over onze Privacy Policy dan kun u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt hiervoor bellen naar 085 - 04 75 700 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00) of stuur uw vraag via ons contact formulier. Onze klantenservice helpt u graag als u informatie wilt over de gegevens die van u bij ons bekend zijn, of wanneer u uw gegevens wilt wijzigen. U kunt uw gegevens ook online raadplegen en wijzigen in het onderdeel Mijn Account.

Analytics

Deze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de webshop te helpen analyseren hoe gebruikers de webshop gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de webshop (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de webshop gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze webshop kunt benutten. Door gebruik te maken van deze webshop geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice kunnen we u vragen naar uw persoonlijke naam, adres en naam van de school en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.

Wijzigingen

Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op uw gegevens. Als u onze webshop bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy. Bij het wijzigen van onze privacy policy wordt u op de hoogte gesteld.

Herroeping en bezwaar

U kunt te allen tijde hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor marktonderzoek. In het bijzonder kunt u kosteloos via onze klantenservice bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige reclame. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e‑mail, per fax of per brief). Vanzelfsprekend vindt u in iedere nieuwsbrief alsmede in overige reclame ook een afmeldlink. De mogelijkheid van herroeping geldt tevens voor de toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling of overige vormen van uitdrukkelijke gegevensverstrekking. Hiertoe wendt u zich tot onze contactgegevens.