Disclaimer

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze webshop. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Arko Uitgeverij. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze webshop besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de webshop of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlink(s) & Doorverwijzingen

Op of via de site wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. In het laatste geval beschikken wij over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.