Nieuws

31 januari 2022

Marius van Zeijts legt voorzitterschap KNZB neer

Marius van Zeijts bij de NK korte baan in Tilburg 2018 in gezelschap van de mascotte Swimba.

Marius van Zeijts, die in 2017 door de algemene ledenvergadering is benoemd als voorzitter van de KNZB en vorig jaar is herbenoemd voor een jaar, legt per dinsdag 1 februari zijn functie neer. De reden van zijn vroegtijdige vertrek is dat het draagvlak voor zijn functioneren binnen het bestuur definitief is weggevallen. Het is de voorzitter niet gelukt dat draagvlak te herstellen.

“Als voorzitter trek ik het mij aan dat het me niet is gelukt het bestuur als een team te laten opereren. Er zijn breuken in het vertrouwen ontstaan die ik niet heb weten te lijmen. Ik ben een man van verantwoordelijkheid nemen. Dat heb ik mijn hele leven gedaan en doe ik nu ook. Met pijn in het hart leg ik daarom nu de functie als voorzitter van de KNZB neer. Dat doe ik in het belang van de KNZB. Ik wil voorkomen dat de onderlinge verhoudingen binnen het bestuur van invloed zijn op de aanstaande ledenvergadering en de belangrijke besluiten die daar dienen te worden genomen” aldus Marius. 

In de algemene ledenvergadering van 3 februari wordt de leden gevraagd te besluiten over de toekomstige bestuurlijke inrichting van de KNZB. Daarnaast wordt de algemene ledenvergadering gevraagd de procedure en profielen vast te stellen waarlangs bestuursleden voortaan worden voorgedragen en benoemd. Daarmee beoogt de KNZB in bestuurlijk rustiger vaarwater te komen en de transparantie en besluitvorming binnen de bond te bevorderen. 

Marius van Zeijts heeft de functie van voorzitter KNZB bijna vijf jaar vervuld. Vanaf zijn benoeming in 2017 heeft hij veel energie gestoken in de verbinding tussen de diverse partijen binnen de KNZB. Zijn voorzitterschap kenmerkt zich door zijn tomeloze inzet en betrokkenheid bij de zwemsport en de zwemverenigingen. Daarnaast is Marius vanaf 2018 bestuurslid en sinds 2020 vicepresident van de LEN, de Europese zwembond waar hij heeft bijgedragen aan het versterken van de vertegenwoordiging van de KNZB in een groot aantal commissies. De KNZB is Marius van Zeijts zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de zwemsport.

Bron: Directie KNZB.
Deel dit artikel
Swimmere Zwemsport