Nieuws

05 april 2024 • Jos van Kuijeren

KNZB neemt maatregelen voor een open topsportklimaat

Onafhankelijk onderzoek naar signalen van ongewenst gedrag afgerond
Mark Faber.

Naar aanleiding van kritische signalen over het topsportprogramma zwemmen en bondscoach Mark Faber van het HPC (High Performance Center) Amsterdam, heeft de KNZB een onafhankelijk onderzoek laten instellen. Het onderzoeksrapport dat nu is afgerond, laat een gemengd beeld zien met betrekking tot omgangsvormen, maar spreekt niet van aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag.

Het onderzoek naar de aanpak van Mark Faber nam enkele maanden in beslag. Ontoelaatbaar gedrag is niet aangetoond, maar het Bondsbestuur van de KNZB trekt wel lessen uit het rapport. “We hebben sporters te weinig ruimte geboden om gevoelens van ongenoegen aan te kaarten.”

Duidelijkheid voor de Spelen

Voor de Olympische Spelen in Parijs (26 juli-11 augustus) plaats vinden is er duidelijkheid; bondscoach Mark Faber kan gewoon met zijn atleten mee naar Parijs. Ongetwijfeld een opluchting, aangezien Faber met Tess Schouten, Arno Kamminga en Caspar Corbeau de nodige medaillekandidaten onder zijn hoede heeft. Maar dat het op de route naar én voorbij Parijs anders zou moet, wordt wel duidelijk uit het onderzoek naar het functioneren van Faber.
De KNZB hanteert het uitgangspunt dat omgangsvormen desalniettemin als ongewenst ervaren kunnen zijn. De bond neemt daarom maatregelen om communicatie, organisatie en omgangsvormen binnen het topsportprogramma zwemmen te verbeteren en meer openheid te creëren.

Reactie KNZB

Aschwin Lankwarden, algemeen directeur van de KNZB: “De KNZB betreurt het dat de bond in het verleden te weinig ruimte heeft geboden aan sporters om gevoelens van ongenoegen tijdig en in alle openheid aan te kaarten. We moeten elkaar kunnen aanspreken op de gezamenlijke normen en waarden en situaties op een volwassen manier met elkaar kunnen afhandelen. De directie van de KNZB neemt daarom maatregelen om dit in de toekomst te borgen en op te volgen.”

De KNZB zal hierbij intensief samenwerken met Mark Faber. Beide partijen nemen de resultaten van het onderzoeksrapport ter harte en hebben besloten constructief met elkaar verder te gaan. Mark Faber: “In algemene zin wil ik aangeven dat ik het betreur dat een aantal sporters gevoelens van ongenoegen heeft ervaren. In mijn functie als KNZB-hoofdcoach heb ik altijd de intentie gehad om de zoektocht naar de (sportieve) grenzen hand in hand te laten gaan met plezier in de sport. Dat is een permanente zoektocht naar de juiste balans, die je samen moet vinden. Ik zal samen met directie en collega’s alles in het werk stellen om het prestatieklimaat te optimaliseren.”

Bron: Persbericht KNZB en reportage Algemeen Dagblad.

Deel dit artikel
Swimmere Zwemsport