background image
 
*

Introductie in de zwemsport

03/03/2015
Introductie in de zwemsport

In november lanceerde de KNZB de bijeenkomsten ‘Introductie in de zwemsport’. Dorien van de Berg van Flevo Nijkerk en Ronald Stolk van DAW Alkmaar waren betrokken bij de pilots die aan de lancering voorafgingen. Volgens hen is de cursus behoorlijk compleet en bovendien een goede tool voor zwemverenigingen om onder ouders trainers te werven.


Dorien van de Berg (28) zwemt al 18 jaar bij Flevo Nijkerk, een zwemvereniging met circa 100 leden en een 15-tal trainers, waarvan het merendeel ouders. Drie jaar geleden werd ze lid van de zwemcommissie bij Flevo, een commissie die voornamelijk bestond uit vrijwilligers, ouders met vaak niet al te veel kijk op zwemmen. "Ze hebben mij toen gevraagd of ik eens wilde kijken naar een cursus die ouders wegwijs maakte in de zwemsport in het algemeen, in het geven van trainingen en in het begeleiden van een wedstrijd. Veel vragen gingen over het wel of niet goed uitvoeren van een bepaalde zwemslag. Veel ouders gaven namelijk ook training aan de kinderen. Daarbij baseerden ze zich op eigen ervaring. Ze hadden echter nog nooit professionele begeleiding gekregen. Daarnaast was er ook veel onduidelijkheid bij ouders over de gang van zaken tijdens een wedstrijd zelf, met name rond diskwalificaties, en vroeg een enkeling zich zelfs af wat de functie van al die mensen was, die tijdens een wedstrijd rond het bad lopen.”


Pilot

Ze kwam terecht bij een initiatief van Kring Gelderland, dat gedeeltelijk in een behoefte voorzag, maar dat het jaar erna helaas niet meer gegeven werd. Van de Berg: "Gelukkig werden we toen benaderd door de KNZB om mee te doen aan een pilot voor de bijeenkomst ‘Introductie in de zwemsport’. De KNZB was op dat moment bezig om input te verzamelen over de inhoud van de themabijeenkomsten en wij hebben toen aangegeven dat voor ons met name de juiste uitvoering van de zwemslagen prioriteit had.”

Uiteindelijk deden in het voorjaar van 2014 een tiental ouders mee aan de pilot, die werd gegeven door een officiëleKNZB-trainer. Ook Van de Berg zelf was van de partij. "Wat mij tijdens deze avonden opviel was dat veel ouders eigenlijk amper door hadden wat er voor een vereniging allemaal komt kijken bij het regelen van een wedstrijd. Zelf heb ik veel gehad aan praktijkvoorbeelden, waarmee werd uitgelegd hoe je zaken het beste kunt overdragen aan de kinderen. Bijvoorbeeld dat je kinderen die fouten maken er niet steeds op moet wijzen, maar dat je beter kinderen die het goed doen een complimentje kunt geven. De kinderen die het eerst fout deden gaan namelijk het kind dat het goed doet nadoen. Je moet dus als trainer het positieve voorbeeld benadrukken en niet het negatieve voorbeeld.” De ouders vonden het vooral prettig, dat ze zwemslagen zelf goed uitgelegd kregen. Van de Berg: "Ze moesten bovendien ook het water in om het in de praktijk te brengen.”


Hernieuwd enthousiasme

De bijeenkomsten leverden nog geen nieuwe trainers op. Van de Berg: "Dat lag ook aan ons, want wij hebben alleen ouders benaderd, die al als vrijwilliger en trainer actief waren.” Wel leidde het tot hernieuwd enthousiasme bij de vrijwilligers. "Sommigen waren zelfs zo enthousiast dat ze de vervolgopleiding op niveau 2, trainer wedstrijdzwemmen 2, zijn gaan volgen.”

Flevo Nijkerk beschikt niet over een budget om dit jaar weer ouders aan de cursus te laten deelnemen, maar de zwemcommissie wil het om het niveau op peil te houden volgend zwemseizoen wel opnieuw doen.


Inhoud

De complete cursus bestaat uit zes thema’s. Verenigingen kunnen kiezen om twee thema’s (een avond), vier thema’s (twee avonden) of zes thema’s (drie avonden) te doen. De zes thema’s zijn:

· Uw vereniging en wedstrijdzwemmen

· Zwemslagen deel 1 (borst- en rugcrawl)

· Zwemslagen deel 2 (school- en vlinderslag)

· Wedstrijden

· Organisatie en veiligheid

· Sportiviteit en respect

Daarom is de cursus behoorlijk compleet, aldus Van de Berg: "Ik mis er eigenlijk niets in.” Wel merkte ze dat er in korte tijd – "wij deden het in drie cursusdagen en dat was erg intensief” – wel erg veel informatie op de ouders afkwam. "Als ik dan toch nog een kritisch puntje mag noemen, dan is het dat het beter over iets meer bijeenkomsten kan worden verspreid, anders krijgen ouders wel erg veel informatie in één keer.”


Toekomstige trainers

Ook Ronald Stolk is goed te spreken over de themabijeenkomsten. Hij is namens de KNZB talentcoach bij DAW Alkmaar en is daar ook medeverantwoordelijk voor het technisch beleid en de selectiecriteria. Hij heeft daar drie categorieën onder zijn hoede: beloften, potentiële talenten en talenten. Hij ziet de avonden met name als een goede kweekvijver voor toekomstige trainers. "Zwemverenigingen hebben altijd behoefte aan nieuwe trainers en deze cursus is een prima middel om mensen eerst nog meer bij de vereniging te betrekken en ze vervolgens te interesseren voor een functie als trainer.” De cursus is volgens Stolk prima omdat alle facetten van de wedstrijdsport aan de orde komen. En het leverde bovendien het gewenste resultaat op: "Bij DAW hebben 26 mensen deze cursus gevolgd en dat heeft vijf niveau 2 trainers opgeleverd en twee niveau 3 trainers. Waarmee de cursus in onze ogen aan ons doel beantwoord heeft: een eerste stap naar een trainersopleiding. Dat gold overigens ook voor de ouders: veel daarvan hadden vroeger zelf aan wedstrijdzwemmen gedaan en kozen de cursus bewust als opstap om te gaan trainen.”

Rubriek: Keerpunt, KNZB


Word lid

Word lid van Keerpunt!


Adverteren

Interesse om te adverteren in Keerpunt? Klik hier voor meer informatie.