background image
 
*

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Zwemkroniek. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.


Actievoorwaarden en spelregels winacties

 1. Winacties worden uitgeschreven door Arko Sports Media B.V. gevestigd te Nieuwegein. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld of reageert op social media berichten geplaatst door Zwemkroniek. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn, indien gevraagd, verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geļnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen of via hun social media account.
 9. Arko Sports Media B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. Medewerkers van Arko Sports Media B.V. en actiepartners zijn uitgesloten van deelname.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Arko Sports Media B.V. voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 14.  In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Arko Sports Media B.V.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de klantenservice van Arko Sports Media B.V. via: 030 – 707 30 00 of per e-mail via: info@sportsmedia.nl.


Word lid

Word lid van Keerpunt!

Handboek marketing voor sportverenigingen

5 pijlers om jouw club effectief in de markt te zetten

Leden- en sponsorwerving kost vaak veel tijd van vrijwilligers en lang niet alle acties leveren het gewenste resultaat op. Met dit marketinghandboek helpt auteur Danny Rijnhout vrijwilligers anders naar leden- en sponsorwerving te kijken en biedt hij praktische tips die direct toepasbaar zijn. En niet onbelangrijk: het lezen van dit boek kost maar één vrije avond!